Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
ÁJURVÉDA PDF Tisk Email

Ájurvéda je považována za nejstarší léčebný systém na světě. Slovo Ájurvéda pochází ze sanskrtu a můžeme jej přeložit jako “věda života”. Její kořeny sahají do védského období do starobylé Indie a je často nazývána “matkou všech léčebných systémů”. Od té doby byla po tisíce let předávána v úst starých mistrů jejich žákům. 

 

Ájurvéda klade velký důraz na prevenci a neustálou podporu zdraví za pomoci vyvážené stravy, pozitivního myšlení, životního stylu atd. Porozumění principům ájurvédy nám umožňuje pochopit přirozené zákony, které pomáhají vytvářet zdravé a vyrovnané tělo, mysl a ducha s přihlédnutím k individuální konstituci člověka, a pochopit jaké změny v životním stylu tento zdravý stav podporují.

 

Ájurvéda zná 3 základní energie neboli funkční principy, které se nacházejí v lidském těle i ve všech ostatních strukturách. V češtině pro tyto tři principy neexistují vhodné ekvivalenty, takže pro ně používáme původní sanskrtské názvy – váta, pitta a kapha. Váta je energií pohybu, pitta je energií zažívání a kapha “se stará” o “promazání” a strukturu těla. Všichni lidé mají vátu, pittu i kaphu, ale jedna z nich je vždy dominantní, druhá je zastoupena méně a třetí z nich má vliv nejmenší. Podle ájurvédy je příčinou nemoci špatné fungování na buněčné úrovni díky nadmíře či nedostatku váty, pitty nebo kaphy (tedy nerovnováze mezi nimi) a/nebo díky přítomnosti toxinů v těle. Dle ájurvédy tělo, mysl i duch spolu neoddělitelně spolupracují a snaží se udržovat rovnovážný stav. Jsou vnímány jako rozdílné aspekty jedné bytosti.

 

Ájurvéda se snaží nastolit stav rovnováhy mezi třemi dóšami (váta – pitta – kapha). Nemoc je stavem, kdy jsou tři dóši ve stavu nerovnováhy.
Podle ájurvédy je třeba nejprve vyloučit z těla toxiny a teprve poté zahájit samotnou léčbu. Velmi často dojde k doporučení na změnu v životním stylu, ve stravování, apod. Dalším faktorem je uvědomění si svých strachů, obav, nervozity, hněvu, žárlivosti, lakoty nebo hrabivosti. Ájurvéda učí, že musíme tyto negativní myšlenky uvolňovat, protože když zůstanou potlačeny uvnitř, mohou způsobit stav nerovnováhy – nemoc. Ájurvéda řeší tyto problémy pozorováním a uvolňováním. Např. když se objeví negativní emoce, měl by si ji člověk plně uvědomovat, pozorovat tento pocit jak se rozvíjí od počátku až do konce. Díky sebepozorování lze vypozorovat původ negativní emoce. Poté můžeme takovou emoci nechat odejít a uvolnit se. Podle ájurvédy může být negativní emoce uvolněna skrze její plné uvědomění.

 

Mnohé zdravotní problémy jako např. přebytek hlenu v hrudníku, žluči ve střevech, kaphy v žaludku nebo akumulace plynů v tlustém střevě mohou být fyzicky eliminovány. Ájurvéda používá soubor metod, který se nazývá paňčakarma. Tyto metody očišťují tělo, mysl a emoce. Pěti základními metodami jsou: terapeutické zvracení (vaman), projímadla (virechan), léčebné klystýry (basti), promývání nosních dutin olejem (nasya) a čištění krve (rakta mosha). Jedná se o velmi účinnou detoxifikační terapii, která zbavuje tělo nahromaděných toxických látek. Jedná se o propracované, staletími ověřené techniky, jejichž účinky jsou často až neuvěřitelné, ale působí blahodárně na celý organismus.

 

Ájurvéda léčí vždy celé tělo, mysl i duši. Léčba je soustředěna na kořen nemoci, na její příčiny. Je kladen důraz na dlouhodobé dobré zdraví a přecházení nemocím. Zaměření především na správnou stravu přírodní metody léčby je Ájurvéda velmi blízká přírodě, ale zároveň udržuje otevřený vztah k ostatním systémům medicíny. 

 

Jedna z cest k harmonii a uvolnění v ájurvédě je také masáž. Co je ájurvédská masáž? Abhjanga je hluboce relaxační, regenerační ájurvédská masáž (hlava, obličej, celé tělo). Ájurvédská masáž má výborný účinek, protože spíše než na techniku a tlak se soustřeďuje na individuální přístup s použitím vhodných léčivých olejů a bylin. Tím navozuje v těle rovnováhu. Masáž považuje Ájurvéda za jeden z klíčových faktorů dlouhověkosti, protože kontroluje hlavní dóšu (energii) v těle - Vátu. Váta převažuje ve vyšším věku a postupně vysušuje organismus. Masáž brání předčasnému stárnutí. Chcete-li si o takovéto masáži dozvědět více či ji osobně vyzkoušet - info zde

 

 

Literatura v češtině:

Chopra, Deepak:  Perfektní zdraví, Pragma, Praha, 1994
Verma, Vinod:  Ájurvéda – Cesta zdravého života, Pragma, Praha, 1997
Ojha, Ájurvédáčárj Anant:  Ajurvédské paprsky I, Ájurvédské Centrum Santóš, Praha, 1998
Ojha, Ájurvédáčárj Anant:  Ajurvédské paprsky II, Ájurvédské Centrum Santóš, Praha, 1998